GEDENKBOS SCHIEBROEKSE PARK
De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park is een ANBI-instelling. Dat betekent dat giften aan deze stichting, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting. 

Contactgegevens
Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park,
Ringdijk 67, 3052 KS Rotterdam;
e-mail: info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
RSINnummer: 852053940
Kvk Rotterdam nummer  56278136

Bestuurssamenstelling
de heer R.L.P. Vermeulen, voorzitter
mevrouw M. van Seventer-Krans, secretaris 
de heer J. A. van Arkel, penningmeester
  
Doelstelling 
Het verwerven van middelen door fondswerving, donaties en andere bijdragen van particulieren en instanties teneinde een jaarlijkse aanplant (waaronder begrepen vervanging) van tenminste tien à twintig bomen mogelijk te maken.mailto:info@gedenkbosschiebroeksepark.nl?subject=shapeimage_1_link_0
Jaarverslagen Beleidsplan 2014-2018 Jaarrekeningen
 
start stichting sponsoring contact aanvragen foto’s jaarverslagen