GEDENKBOS SCHIEBROEKSE PARK
Laat het Gedenkbos groeien en bloeien! 
Het Gedenkbos bestaat uit levend groen. Het zien groeien en gedijen  van een boom speciaal voor een met naam genoemde overleden dierbare wordt door velen ervaren als een grote steun bij rouwverwerking. De belangstelling voor het plaatsen van een boom is dan ook groot. Maar de kosten van aanplant van een boom met redelijke stamomvang en een bijbehorend paaltje met gedenkplaat kunnen voor sommigen een belemmering zijn. De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park is opgericht met de bedoeling het voor een ieder mogelijk te maken een boom aan te planten tegen een redelijke prijs in plaats van enige honderden euro’s. Het streefbedrag is een eigen bijdrage van €150,-- per boom. De overige kosten hoopt de stichting te kunnen bekostigen uit giften, zowel eenmalige als periodieke bijdragen, subsidies en legaten. 
Dankzij een aantal giften van particulieren is het bos al verfraaid met een bankje en een naambord bij de ingang van het bos. Recentelijk is de aanplant van twintig nieuwe bomen mogelijk gemaakt door een subsidie van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
Mocht u de stichting willen ondersteunen dan kunt u dit doen door storting op
 NL 98 TRIO 0254 8309 51 t.n.v. Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park. 
Zowel eenmalige als periodieke giften zijn heel welkom. 
Doordat de stichting ANBI-status heeft kunt u uw gift in mindering brengen op uw inkomsten of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor geldende regels.
 
start stichting sponsoring contact aanvragen foto’s jaarverslagen