GEDENKBOS SCHIEBROEKSE PARK
Beleidsplan 2014 - 2018

De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park heeft ten doel het Gedenkbos verder te ontwikkelen door bomen aan te planten tegen een voor een ieder bereikbare prijs en onderhandelt daartoe met kwekers over een gunstige aanschafprijs.

De Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park tracht de noodzakelijke financiën te verkrijgen door middel van fondswerving, donaties en andere bijdragen van particulieren, overheden en instanties. Het streven is om een jaarlijkse aanplant (waaronder begrepen vervanging) van tenminste tien á twintig bomen per keer mogelijk te maken.
 
start stichting sponsoring contact aanvragen foto’s jaarverslagen